INVESTIGACIÓN

O desenvolvemento de novos produtos ou a mellora de rendementos na produción son aspectos clave á hora de acceder e permanecer en diferentes nichos de mercado. Deseño e xestión (científica e económica) de proxectos de I+D

Medio Ambiente

Alternativas que reducen a incidencia da actividade da empresa co entorno (impacto ambiental) con posibles consecuencias sobre a saúde, actividades diarias e mesmo sobre a economía

Riscos Laborais

Solucións que garanten condicións axeitadas de seguridade, hixiene e ergonomía no entorno laboral ou melloras as existentes, coa conseguinte diminución do absentismo laboral, aumento da produtividade e redución dos custes de produción

Máis solucións

Actividades formativas, divulgación científica, informes periciais, organización de eventos, asesoramento científico…